ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ปฏิบัติงานจิตอาสาออกเยี่ยมราษฎรผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(ติดเตียง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม นำโดยนายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่…

ต้อนรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่ติดตามผลและร่วมกันหารือการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ให้การต้อนรับ นางนุจรี เต็มรุ่ง…

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2…

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1

วันนี้ 22 มิถุนายน 2566 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 โดยมี…

นายสุริยา ตาสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีวันเปิดใช้กระแสไฟฟ้าในการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค…
ปลัดธนบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 จาก 34

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP (อ่านทั้งหมด)

1 จาก 49

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 จาก 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1 จาก 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

1 จาก 5

เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

1 จาก 6

ข่าวประกาศ/ข่าวรับสมัคร

1 จาก 7

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1 จาก 2

คู่มือประชาชน

1 จาก 4

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 จาก 3

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1 จาก 6