ข่าวกิจกรรม/โครงการ

เปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตรประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

การดำเนินโครงการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล…

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ได้จัดโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล…

สนับสนุนถุงยังขีพแก่ผู้ป่วยโควิด 19 ของพื้นที่ตำบลหนองหล่ม

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 อบจ.ลำปางโดยท่าน ส.อบจ.ประหยัด แลสันกลางได้สนับสนุนถุงยังขีพแก่ผู้ป่วยโควิด 19…
ปลัดธนบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 of 23

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP (อ่านทั้งหมด)

1 of 39

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 of 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

1 of 4

เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

1 of 6

ข่าวประกาศ/ข่าวรับสมัคร

1 of 4

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1 of 2

คู่มือประชาชน

1 of 4

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 of 3

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1 of 6