ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ตรวจนิเทศและการวางแผนบูรณการการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายอำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะตรวจนิเทศและการวางแผนบูรณการการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ…

ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 6 บ้านหนองขาม และหมู่ 7 บ้านหัวทุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 6 บ้านหนองขาม และหมู่ 7 บ้านหัวทุ่ง

ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 4 บ้านแม่ยิ่ง หมู่ 5 บ้านหนองหล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 4 บ้านแม่ยิ่ง หมู่ 5 บ้านหนองหล่ม
ปลัดธนบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 of 19

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP (อ่านทั้งหมด)

1 of 86

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 of 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

1 of 6

เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

1 of 4

ข่าวประกาศ/ข่าวรับสมัคร

1 of 3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1 of 2

คู่มือประชาชน

1 of 4

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 of 3

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1 of 3