Browsing Category

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.หนองหล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม จะได้ทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562…