ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากสายภายในหมู่บ้านหลิ่งก้านถึงสายหน้าวัดหลิ่งก้าน บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3

http://www.nonglom.go.th/wp-content/uploads/2022/02/CCF_000053.pdf

Leave A Reply

Your email address will not be published.