Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มช่องทางการชำระภาษีของ อบต.หนองหล่ม ผ่านทางระบบออนไลน์ Mobile Banking

ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการชำระภาษีให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขต อบต.หนองหล่ม ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ท่านสามารถทำการชำระภาษีผ่าน ทาง Mobile Banking 1.ธนาคารกรุงไทย…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ได้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนโดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564…

กำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564

ภาษีป้าย ยื่นแบบภาษีป้าย ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 และผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถมาชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ