ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มมอบเสื้อชูชีพเพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 ตัว

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มมอบเสื้อชูชีพเพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 ตัว

Leave A Reply

Your email address will not be published.