รณรงค์การต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

*ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม*
นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม กล่าวต้อนรับ นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร ประธานกล่าวเปิดงานรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น/รพ.สต./กลุ่มแม่บ้าน/คณะอสม/เจ้าหน้าที่อบต.หนองหล่มและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมในครั้งนี้ 25
Leave A Reply

Your email address will not be published.