ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 6 บ้านหนองขาม และหมู่ 7 บ้านหัวทุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 6 บ้านหนองขาม และหมู่ 7 บ้านหัวทุ่ง

Leave A Reply

Your email address will not be published.