อบรมโครงการเสริมสร้างศักยาภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสุริยาตา สุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ว่าที่ร้อยตรีธนบูลย์ บุญนำมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ให้การต้อนรับนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอห้างฉัตร ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยาภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อบต.หนองหล่ม

Leave A Reply

Your email address will not be published.