ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันภัย การบรรเทาและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มขอขอบคุณคณะวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองหล่ม เป็นอย่างสูงค่ะ
Leave A Reply

Your email address will not be published.