ดำเนินการป้องกันพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณร้านค้าตลาด บ้านป่าไคร้ใต้หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ได้ดำเนินการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณร้านค้าในตลาดบ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1

Leave A Reply

Your email address will not be published.