กำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564

  1. ภาษีป้าย ยื่นแบบภาษีป้าย ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564
  2. และผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถมาชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
Leave A Reply

Your email address will not be published.