การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคภายในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านง้าวพิชัย

0
45

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้