ประชุมสภาฯ อบต.หนองหล่ม เลือกรองประธานสภา อบต.หนองหล่ม (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

0
60

ประชุมสภาฯอบต.หนองหล่ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เพื่อ เลือกรองประธานสภา อบต.หนองหล่ม (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้