ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566

Leave A Reply

Your email address will not be published.