กิจกรรมเดินรณรงค์ยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มร่วมกับอำเภอห้างฉัตร ผู้นำชุมชน อ.ส.ม. ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ร่วมเดินขบวนรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

Leave A Reply

Your email address will not be published.