สนับสนุนถุงยังขีพแก่ผู้ป่วยโควิด 19 ของพื้นที่ตำบลหนองหล่ม

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 อบจ.ลำปางโดยท่าน ส.อบจ.ประหยัด แลสันกลางได้สนับสนุนถุงยังขีพแก่ผู้ป่วยโควิด 19 ของพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ซึ่งท่านนายก อบต. หนองหล่ม ได้รับมอบพร้อมดำเนินการแจกจ่าย โดยมีสมาชิกสภาฯ/อสม./ผู้นำท้องที่ ร่วมแจกจ่าย

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.