บันทึกความร่วมมือเพื่อจัดระบบบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา

บันทึกความร่วมมือเพื่อจัดระบบบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ระหว่าง อบต.หนองหล่ม ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร

Leave A Reply

Your email address will not be published.