ร่วมงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2565

นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายก อบต.หนองหล่ม/นายณะลัน อินต๊ะจินา ประธานสภาฯ อบต.หนองหล่ม/นายอดิเทพ ทองศรี หน.สป. และพนักงานร่วมงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2565

Leave A Reply

Your email address will not be published.