เยี่ยมให้กำลังใจผู้รับเชื้อโควิด 19

ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้รับเชื้อโควิด 19

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ข้าราชการ/ผู้นำท้องที่/ผอ.รพสต.บ้านป่าไคร้/ผอ.รพสต.หนองขาม ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้รับเชื้อโควิด 19

Leave A Reply

Your email address will not be published.