คำสั่ง แต่งตั้งรองนายก/ที่ปรึกษานายก และมอบอำนาจ/มอบหมายหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

[embeddoc url=”http://www.nonglom.go.th/wp-content/uploads/2022/02/คำสั่งแต่งตั้งรองนายก-และเลขานุการฯ.pdf” height=”800px” download=”all” viewer=”browser”]

Leave A Reply

Your email address will not be published.