สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

” ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส “

– คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดูรายละเอียด
– คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. ดูรายละเอียด
– คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้ง อบต. ดูรายละเอียด
– สปอตวิทยุ เลขาธิการ กกต. เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ดูรายละเอียด
– สปอตวิทยุเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ดูรายละเอียด
– สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ดูรายละเอียด

Leave A Reply

Your email address will not be published.