ตรวจนิเทศและการวางแผนบูรณการการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายอำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะตรวจนิเทศและการวางแผนบูรณการการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

Leave A Reply

Your email address will not be published.