กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปี พ.ศ.2564 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

Leave A Reply

Your email address will not be published.