รับ-มอบทุนการศึกษาจากโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ลำปาง

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มได้ร่วมรับ-มอบทุนการศึกษาจากโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ลำปาง (กสศ.) จำนวน 4 ราย

Leave A Reply

Your email address will not be published.