บูรณาการร่วมกัน แก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

นายอำเภอห้างฉัตร ,ท่าน สจ. ประหยัด แลสันกลาง ,นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายก อบต.หนองหล่ม,พาณิชจังหวัด ,สภาเกษตรกร,เกษตรจังหวัด,เกษตรอำเภอและไปรษณีย์ บูรณาการร่วมกัน แก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำในช่วงสถานการณ์โควิต

Leave A Reply

Your email address will not be published.