อบจ.ลำปาง จัดอบรมส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดอบรมส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน ณ อบต.หนองหล่ม

Leave A Reply

Your email address will not be published.