มาทำความรู้จักภาษีตัวใหม่ ที่จะใช้จัดเก็บแทนภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน กันดูนะคะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.