ความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

0
91

ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้