การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคภายในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านแม่ยิ่ง หมู่ 5 บ้านหนองหล่ม

0
59

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้