อบต.หนองหล่ม ขอขอบคุณ รพ.สต.บ้านป่าไคร้ รพ.สต.บ้านหนองขาม ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และ เจ้าหน้าที่ อสม. ที่ร่วมดำเนินมาตรการป้องกันผู้รับเงินเบี้ยยังชีพจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

0
15

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้