จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (บริเวณบ้านนายแสวง อินต๊ะใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
34

e-GP

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้