จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (บริเวณบ้านนายแสวง อินต๊ะใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

e-GP

Leave A Reply

Your email address will not be published.