ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

0
31

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 และวาระที่ 3

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้