กำจัดผักตบชวาบ้านล้อง บ้านหนองหล่ม และบ้านหลิ่งก้าน

0
72

วันที่ 2 กันยายน 2562 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการกำจัดผักตบชวาบ้านล้อง บ้านหนองหล่ม และบ้านหลิ่งก้าน

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้