เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

0
72

26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม นำโดยนายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และอาสาสมัครสาธารณสุข พลังมวลชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน และเยาวชน ให้ทราบถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขบวนเริ่มเดินรณรงค์ ตั้งแต่บริเวณสามแยกบ้านหนองหล่ม ถึงที่ทำการ อบต.หนองหล่ม ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆพลังมวลชนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้กิจกรรมสำเร็จไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้