จ้างโครงการงานซ่อมแซมคันตลิ่งลำห้วยแม่ไพร โดยการเรียงกระสอบ (ฺฺBig Bag) หมู่ที่ ๓ บ้านหลิ่งก้าน ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more...

Leave A Reply

Your email address will not be published.