ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอมกรีต จากสายภายในหมู่บ้านหลิ่งก้านถึงสายหน้าวัดหลิ่งก้าน บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Leave A Reply

Your email address will not be published.