ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอมกรีต บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Leave A Reply

Your email address will not be published.