ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอมกรีต จากสายภายในหมู่บ้านหนองขามถึงสายวัดหนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave A Reply

Your email address will not be published.