มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2564

[embeddoc url=”http://www.nonglom.go.th/wp-content/uploads/2021/07/รวมมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ-พ.ศ.2564.pdf” height=”1000px” download=”all” viewer=”browser”]

Leave A Reply

Your email address will not be published.