รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม รอบ 6 เดือน

http://www.nonglom.go.th/wp-content/uploads/2021/05/รายงานการกำกับติดตามฯ-ป้องกันการทุจริต64-6.pdf

Leave A Reply

Your email address will not be published.