ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.อบต.หนองหล่ม ช่วงเปิดภาคเรียน ที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

e-GP

Leave A Reply

Your email address will not be published.