จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยิ่ง-หมู่ที่ 3 บ้านหลิ่งก้าน เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแม่ยิ่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

e-GP

Leave A Reply

Your email address will not be published.