ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
244

e-GP

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้