ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคลือบสารเทมีฟอส (TEMEPHOS) ๑% w/w ขนาดบรรจุซอง ๕๐ กรัม จำนวน ๕๐๐ ซอง/ถัง จำนวน ๑๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
270

e-GP

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้