ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
69

e-GP

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้