ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อซ่อมแซมลูกรัง กลบหลุมบ่อ และเสริมผิวจราจร บ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ ๓ ถนนสายเรียบลำห้วยแม่ไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
25

e-GP

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้