ซื้อโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง กลบหลุมบ่อ ปรับระดับ และเสริมผิวจราจร โดยการจัดซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร ม.3 บ้านหลิ่งก้าน(เรียบลำเหมืองทุ่งผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
11

e-GP

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้