จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านป่าไคร้ใต้ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (บริเวณบ้านนายศรีวัน อินต๊ะใจ-บ้านนายวินัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
44

e-GP

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้