การประชุมคณะกรรมการฯเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

0
164

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายพงษ์นิกร ธรรมลังกา ผอ.รพ.สต.บ้านหนองขาม ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้